SİYABLOG

SİYABLOG

YAYINDA!

SİYABLOG Siyasal Bilgiler Ombudsman Topluluğu tarafından kurulmuş bir blog sayfasıdır.

Siyasal Bilgiler, Uluslarası İlişkiler, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat ve Kişisel Gelişim alanlarında yazılan yazıları buradan okuyabilirsiniz.

Ege Denizi Sorunu

Ömer Faruk AKINCI 22.11.2020

Soğuk Savaş dönemi sonrasında küresel anlamda işbirliği politikaları öngörülmüş, ülkeler bazında bu yönde hareket edilmiştir. Doğal olarak Türkiye-Yunanistan arasında da ilişkilerin çıkarlar odaklı ilerlemesi, bölgesel güvenlik için de tehdit algılamaları düzeyi geçmiş yıllara oranla daha az noktalara çekilebileceği düşünülmüştür…

Yeni Medyanın Toplumsal Yaşam İçindeki Rolü

Ömer Faruk AKINCI 22.09.2020

Sosyal bir varlık olan insan; dünyaya geldiğinden itibaren yakın çevresi tarafından hayatta kalabilmesi, çevresi ile irtibat halinde kalabilmesi ve etkileşim kurabilmesi için en başta bu çevrede yetiştirilmeye başlar…

Ekonomik Küreselleşme Örgütü BRICS

Cihangir GÖR 27.08.2020

Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi açısından önemli bir unsur olan güç, alt metninde birçok kavram taşımaktadır. Bu kavramların başında askeri, siyasi, kültürel ve en önemlisi de ekonomik(ticari ve finansal) yapı gelmektedir…

Türk Kamu Yönetiminde Subsidiarite İlkesi

Gökberk TUNÇ 24.08.2020

Subsidiarite anlam olarak hizmette yerindelik veya yerellik anlamını taşımaktadır. Subsidiarite ilkesi gereğince oluşacak sorunlar, sorunun doğduğu en ufak yönetim biriminde çözülmelidir…

Türkiye Neden Libya`da?

Muhsin KARAKAYA 10.08.2020

Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden sonra Libya’da yaşanan iç savaştan yararlanan Yunanistan 2014 yılında Girit Adasi’nı baz alarak Libya’nın 39 kilometrekarelik alanını karasuları ilan etmişti…

Cefasını Ben Çekeyim Sefasını Sen Sür Olmaz Öyle

Serap YILDIZ 03.08.2020

Gün geçmiyor ki her sabah gözümüzü açtığımızda yeni bir vergi gelme ihtimali ile karşıkarşıya kalmayalım. Bu yazımızda Türk Vergi Sisteminde 01.01.2021 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan…

Türkiye’nin Son Dönem Uyguladığı Orta Doğu Politikası

Ömer Faruk AKINCI 29.07.2020

11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’a yapılan saldırılardan sonra ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik söylemleri, Ankara’nın bölgeye yönelik endişelerini arttırmıştır…