Covid-19 Sonrası Dünya Siyaseti

Öğr. Gör. Ceyhun Çiçekçi’nin moderatörlüğünde gerçekleştirdiği söyleşiye Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Balcı konuşmacı olarak katıldı. Topluluğumuzun @banusiyasal Instagram hesabından gerçekleştirilen söyleşide pandemilerin dünya siyasetine etkilerinden bahsedildi. Balcı, “ Korona virüsün Dünya siyasetine etkileriyle ilgili bazı başlıklar ortaya çıktı. Bunlardan ilki; kadın liderlerin bu sorunu çözmekte daha mı başarılı olduğu sorusudur. Bunun dışında liberaller ise uluslararası dayanışmanın artacağını öngörmektedir. Bir diğer çıkarım ise güvenlik çalışanlarının artık ülkelerin terör gibi konularda değil, sağlık gibi konularda çalışma yapacağını şeklindedir. Sosyal medyanın hayatımızı tamamen ele geçireceği de söylenmektedir. Bunların dışında demokrasi mi, yoksa Çin gibi ülkelerin yönetim anlayışı mı ön plana çıkacak tartışmaları da başlamıştır. Bana göre ise iki kategoride değişim olacaktır. Yeni siyaset formu inşa edilecektir. Daha geleneksel olan siyaset formu yerini düşmanın kimlik dışılaşmasıyla birlikte yeni siyaset formuna bırakacaktır. Ayrıca teknolojinin bu kadar merkezi olmasıyla birlikte artık kimlik siyaseti yapılamayacaktır. Bu anlamda bu değişimin pozitif bir tarafı da vardır. Uluslararası siyaset baktığımızda ise Avrupa Birliği meşruiyet kaybına uğramıştır. Özellikle üye ülkelerin birbirine yardım etmemesi bunda etkili olmuştur. Bunun yanı sıra İran örneği bulunuyor. Bu örnek bize kimliğin bir ülkeyi tek başına ayakta tutmadığını göstermiştir. Öte yandan Amerika’nın zor durumdaki İran’a olan tavrı Amerikan’nın kötücül bir yönetim anlayışına sahip olduğunu göstermiştir. İran’nın kötücüllüğü bu siyasi tavır karşısında daha temiz kalmıştır.  Amerika ayrıca teknolojinin öncüsü olma ülke konumunda da meşruiyet kaybına uğramıştır.” dedi. Topluluğumuzun online söyleşilerini @banusiyasal Instagram hesabından takip edebilirsiniz.